Disclaimer 

Deze website is door de ontwikkelaar met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard door enige onvolledigheid, onjuistheid of anderzins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. De Meet­instructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen en beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 

Beelden en impressies zijn gebruikt om een indruk te geven van de toekomstige situatie. Aan de informatie en beelden op deze website en in de brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Rechtsgeldig zijn enkel de bij de aankoop te ondertekenen contractstukken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makelaar is het niet toegestaan de inhoud van deze documentatie geheel of gedeeltelijk over te nemen of op enige wijze openbaar te maken.